SISTEMA INTEGRAL D’ASSESSORIA

Gestionar rigorosament al dia els temes Fiscal-Comptable i Laboral a través dels seus propis empleats, comporta a l’empresa un consum de recursos i temps que requereix a més una formació específica.

Amb el nostre Sistema Integral d’Assessoria estalviarà temps i costos. Comptarà amb un equip d’especialistes en les Àrees Fiscal-Comptable i Laboral, pel que vostè i els seus empleats, podran centrar-se en altres camps més rendibles, guanyant en competitivitat i generant més beneficis.

Reducció d’errors, especialització, eficàcia i precisió són alguns dels valors que podem aportar a la seva empresa. Contacti’ns i el nostre equip de professionals amb àmplia experiència i formació l’ajudarà a resoldre qualsevol qüestió que li sorgeixi, adaptant-nos a les seves necessitats i oferint solucions a la seva mida.

TARIFES

AUTÒNOMS

SOCIETATS

Sense personal assalariat

25€ al mes

45€ al mes

Entre 1 y 3 treballadors

45€ al mes

65€ al mes

Entre 4 y 6 treballadors

75€ al mes

95€ al mes

Entre 7 y 10 treballadors

110€ al mes

130€ al mes

Entre 11 y 20 treballadors

155€ al mes

195€ al mes

Més de 20 treballadors

Oferta personalitzada segons empleats y necessitats

Oferta personalitzada segons empleats y necessitats


ELS NOSTRES PREUS INCLOUEN

Àrea Fiscal i Comptable

  • Assessorament constant, bé telefònicament o presencial en el nostre despatx segons necessitat del client.
  • Confecció de totes les liquidacions d’Impostos que afecten la seva activitat.
  • Comptabilització de totes les seves operacions mercantils i elaboració de Balanços i Compte de Pèrdues i Guanys trimestralment.

Àrea Laboral

  • Constant assessorament telefònic o presencial en el nostre despatx segons necessiti.
  • Confecció de Nòmines i Assegurances Socials.
  • Confecció de Liquidacions i càlcul d’indemnitzacions.
  • Confecció i tramitació de contractes laborals.
  • Control de la finalització de contractes.
  • Confecció de Certificats d’Empresa.