NOSALTRES

A2C ASESORES, va ser fundada el 1.983, i està formada per un conjunt de professionals, que abasten totes les àrees jurídiques en què està immersa la Societat econòmica actual, amb uns serveis dirigits d’especial manera a les PIME, s, que és el Sector Empresarial , que per raons d’pròpia estructura, més necessitat té de trobar col·laboracions i ajudes que li permeti donar solució a tots els problemes que en el seu quefer diari sorgeixen.

A2C ASESORES, desitja acompanyar-lo en la marxa del seu negoci, bé des dels seus inicis assessorant en la creació de la seva Empresa o bé posteriorment, ajudant-lo en una reestructuració si aquesta és precisa.

A2C ASESORES, procurarà per vostè, que les seves relacions amb els organismes públics transcorrin sense sobresalts, confeccionant totes les declaracions i autoliquidacions, de d’acord amb la legislació vigent, analitzant i estudiant cadascuna d’elles, per tal d’utilitzar tots els incentius i beneficis de tota índole, que la Llei posa al seu abast perquè els imports a pagar siguin el més ajustats possible.

A2C ASESORES, buscarà per a vostè tot tipus de Subvencions i Bonificacions a les que la seva Empresa pugui fer-se mereixedora, atorgades per qualssevol dels Organismes Públics competents a la zona en la qual estigui situada la seva Empresa.

A2C ASESORES, l’ajudarà en les seves operacions de Comerç Exterior, tant amb països de la UNIÓ EUROPEA com amb qualsevol altre, assessorant-lo en aquest últim cas, sobre els diferents tipus d’aranzels establerts sobre un país determinat, tant d’exportació com d’importació, buscant-li també tots els ajuts oficials possibles. I si és el seu desig muntar un establiment permanent a l’exterior, analitzarem el seu cas i l’assessorarem de quina és la millor modalitat jurídica per establir-se al País de la seva elecció, facilitant un ampli dossier sobre el mateix, perquè conegui les seves línies fonamentals i el pugui ajudar a decidir. A continuació, farem els tràmits oportuns (preparació d’Escriptura, redacció estatuts, atorgament, liquidació impostos, Inscripció en els registres oportuns, Altes necessàries, etc.) i posarem a les seves mans llista per operar, l’entitat mercantil adequada a les seves necessitats.

Estem molt introduïts al MARROC, EGIPTE i en els PAÏSOS DE L’EST EUROPEU on mantenim corresponsals, però si el seu País d’elecció és un altre, no dubti en consultar-nos ja que també podem ajudar-lo en la seva sortida a l’exterior.

A2C ASESORES, conscient dels canvis operats en la societat actual, motivats entre d’altres per la implantació i les noves tecnologies i una creixent competitivitat que exigeix ​​a l’empresari una renovació i actualització constant, vol també en aquest cas estar al seu costat.

A2C ASESORES, està preparada per prestar-li un assessorament personalitzat i altament qualificat, que repercutirà beneficiosament en la rendibilitat del seu negoci i en la seva pròpia tranquil·litat. Estem a la seva disposició, per caminar junts un camí d’esforç, de comptant superació i no ho dubti, de ÈXIT.